Tarina yrityksen taustalla

5/2011 Tahtotila

Kaikki sai alkunsa oikeiden ihmisten oikeasta tahtotilasta keväällä 2011. Tomas Hedenborg (Fastems Oy Ab) esitti Parhaat tuottavat -tutkimushankkeen asiantuntijatyöpajassa, että Suomeen tarvittaisiin keino yritysten strategisen kyvykkyyden mittaamiseksi. Hän kutsui tätä "keinoa" strategisen kyvykkyyden indeksiksi. Kyseinen ehdotus päätyi Parhaat tuottavat -tutkimusagendan toimenpidesuositukseksi.

 

5/2012 Idea

Matti Majuri Tampereen teknilliseltä yliopistolta (TTY) sai karkean tason idean periaatteesta, jolla strategista kyvykkyyttä voitaisiin mitata.  Tämä idea arvioitiin nopeasti yhdessä Tomas Hedenborgin ja prof. Reijo Tuokon (TTY) kanssa. Todettiin, että "voisi toimia".

 

8-12/2012 Idean jalostaminen

Idean systemaattinen jalostaminen alkoi. Hedenborgin, Tuokon ja Majurin lisäksi aktiiviseen valmisteluryhmään kuului Tommi Salonen (Swot Consulting) ja Veli Matti Kuisma (Teknologiateollisuus ry). Päätettiin, että menetelmän kehittämiseksi käynnistetään tutkimushanke.

 

1-3/2013 Hankkeistaminen

Alusta asti oli selvää, että laajan näkemyksen saamiseksi menetelmään, oli kehittämistyöhön ja tutkimushankkeeseen saatava mukaan useita toimijoita. Mukaan hankkeeseen valikoitui edellä mainittujen tahojen lisäksi seuraavat organisaatiot: Skaala Oy,  Robit Rocktools Ltd., Tampereen Konepajat Oy, Hakaniemen Metalli Oy, Ratesteel Oy, Ylä-Savon Kehitys Oy ja Toolfac Oy. Hakemus jätettiin Tekesiin 22.3.13.

 

8/13-3/14 Kehittäminen

Tutkimushanke käynnistyi elokuussa 2013. Toteutettiin mittava aineiston kerääminen menetelmään. Majurin lisäksi TTY:llä menetelmää oli kehittämässä Jussi Halme. Kirjallisuuskartoitusten, työpajojen, yrityshaastattelujen, asiantuntijatapaamisten ja sitkeän ajatustyön jälkeen menetelmän ensimmäinen versio esiteltiin tutkimushankkeen johtoryhmälle 3.4.2014. Kasassa oli kaikkiaan yli 200 tunnistettua kyvykkyyttä ja noin 700 väittämää, joilla kerättiin varsinainen data menetelmään.

 

4/14-3/15 Pilotointi ja jatkokehittäminen

Menetelmää pilotoitiin hankkeen aikana kaikkiaan seitsemässä yrityksessä. Vaikka menetelmä kehittyi huomattavasti pilotointien myötä, oli palaute jo ensimmäisten toteutusten jälkeen hyvin positiivista. Erityisen arvokkaaksi koettiin yritysten sisäinen dialogi, jota käytiin aineiston keräämisen yhteydessä. Jo jakson ensimmäisten vaiheiden aikana alkoi olla selvää, että SKI-menetelmän tulevaisuus täytyisi jotenkin varmistaa.

 

2.4.2015 SKI Menetelmät

SKI Menetelmät -yritys perustetaan! Yritys tarjoaa kyvykkyyskartoituksia SKI-menetelmää hyödyntäen ja huolehtii menetelmän kehittämisestä yhä paremman asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi.