Kyvykkyysanalyysi

Kyvykkyysanalyysin toteuttaminen SKI-menetelmällä on suoraviivaista. Toteutukset aloitetaan tiiviillä johdannolla ja alkukeskustelulla kaikkien osallistujien kesken. Osallistujien määrä voi vaihdella huomattavastikin. Tähän mennessä toteutuksiin osallistuneiden määrä on vaihdellut kahden ja kymmenen henkilön välillä per yritys. Tiedon kerääminen tehdään vuorovaikutteisesti kahdessa vaiheessa:

1. Kyvykkyyksien painoarvojen määrittely

2. Väittämien arviointi: arvioidaan, kuinka hyvin parhaat käytännöt -tyyppiset väittämät kuvaavat yritystä

Lopuksi tehdään tulosten tarkastelu ja muodostetaan johtopäätökset kehittämistarpeista. Toteutuksesta syntyvät kustannukset jäävät alhaisiksi, koska läpivientiin tarvitaan vain kolme puolen päivän mittaista tilaisuutta. Yritys saa käyttöönsä loppuraportin, jossa on mukana kaikki toteutuksessa tuotettu tieto yhdessä selkeästi rakennetussa dokumentissa. Myös osatoteutukset ovat mahdollisia, jolloin tehdään kyvykkyysanalyysi vain valituista kyvykkyysalueista.

LATAA OTOS LOPPURAPORTISTA (pdf)

Esimerkkikuvaajat. Pääakselit.

MUUT PALVELUT

Muita SKI Menetelmien tarjoamia, erityisesti tuotannollisille pk-yrityksille suunnattuja, palveluja ovat:
  • ·         Tuki strategisten tavoitteiden määrittelyyn
  • ·         Tuki hankevalmisteluun, esim. Tekes-rahoitteiset hankkeet
  • ·         Toimittaja-asiakas-yhteistyön kehittäminen

Laaja kontaktiverkostoni (rahoittajat, tutkimusorganisaatiot, konsultit) mahdollistaa parhaan avun löytämisen moninaisiin kehittämistarpeisiin.