"Kyvykkyydet muodostuvat resurssien, osaamisten, toimintatapojen ja tiedon yhdistelmistä. Niiden suhde kilpailijoihin ja kysyntään määrittää yrityksen kilpailukyvyn."

SKI-tutkimusprojektin johtoryhmä 2013

TUNNISTA JA TUNNE YRITYKSESI KYVYKKYYS

Yritys tarjoaa SKI-menetelmällä toteutettavaa kyvykkyysanalyysia, jolla tuotetaan laaja-alainen kuvaus asiakasyrityksen kyvykkyyksien nykytasosta ja kyyvykkyyksien strategisista painoarvoista.

MENESTYS PERUSTUU KYVYKKYYTEEN

Lyhyellä aikajänteellä yrityksen on mahdollista menestyä onnekkaiden sattumien kautta. Kuitenkin pidemmällä aikajänteellä menestys perustuu oikein asetettuihin tavoitteisiin, joiden saavuttamiseksi yrityksellä on oikeanlaiset kyvykkyydet. Jos tavoitteena on kiinnittää ruuvi, ei vasarasta ole hyötyä.

KYVYKKYYSANALYYSI JOHTAMISEN JA KEHITTÄMISEN TUEKSI

Tuloksekas kehittäminen ja johtaminen edellyttää, että avainhenkilöiden tekemät valinnat ovat tietoisia sekä perustuvat objektiiviseen ja yhdenmukaiseen käsitykseen nykytilasta. Näiden tavoitteiden saavuttamiseen on SKI-toteutuksen myötä paremmat edellytykset. SKI-menetelmää voidaan hyödyntää:

1. Kehittämistarpeiden ja -keinojen tunnistamiseen ja priorisointiin

2. Yhteisen näkemyksen muodostamiseen kyvykkyyksien strategisista painoarvoista ja nykytasosta

3. Kehittämistarpeista viestimiseen yli toimintorajojen ja organsiaatiotasojen

4. Kehittämistyön tuloksellisuuden arviointiin ja kehittämistyön uudelleen suuntaamiseen

5. Tavoitteiden asettamisen apuna kyvykkyyksien hyödyntämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla